VIỆC LÀM

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người sẵn sàng trải nghiệm, học hỏi và đóng góp cho sự phát triển bền vững của công ty. Hãy trở thành một thành viên trong đại gia đình Eland E&C của chúng tôi

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

 

PHÒNG BAN XÂY DỰNG

 

Giám sát công trường xây dựng

Kĩ sư cơ khí


PHÒNG BAN THIẾT KẾ NỘI THẤT

 

Chuyên viên Thiết kế nội thất

 


PHÒNG BAN BÁN HÀNG & TIẾP THỊ

 

Trưởng phòng Marketing

Trưởng phòng Kinh doanh

Nhân viên Marketing

 


PHÒNG BAN PHÁP LÝ

 

Trưởng phòng Pháp lý

 


PHÒNG BAN NHÂN SỰ

 

Nhân viên IT

 


PHÒNG BAN THU MUA QUOC TẾ

 

Trưởng phòng Thu mua quốc tế