Dự án của chúng tôi

“Chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới tốt nhất để mọi người cùng nhau tận hưởng”

Bách hóa Gangseo NC

Trong những năm gần đây, nhu cầu du lịch trong nước ngày càng tăng, Eland E&C cũng cần lượng lớn các loại hình khách sạn phổ thông để phục vụ khách hàng. Đó là lý do Eland xây dựng và phát triển cũng như điều hành khách sạn trong các khu vực thương mại cốt lõi tại Busan và jeju (E-Land Park)

View more

Nhà cho thuê Seongjeong-dong, Cheonan-si, Chungnam-do

HUG: Nhà ở cho thuê công cộng hỗ trợ Cuộc thi 20 – Lần thứ hai

View more

Nhà cho thuê Pohang Public Central

HUG: Nhà ở cho thuê công cộng hỗ trợ Cuộc thi 20 – Lần thứ hai

View more

Nhà cho thuê Gyeonggi Incheon

HUG Nhà ở cho thuê công cộng hỗ trợ Cuộc thi 19 – Lần thứ nhất

View more

Khu nhà ở Youth 2030, Khu vực ga Seoul Shinchon.

Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải , hỗ trợ dự án thí điểm nhà cho thuê của Bô Đất đai

View more

Căn hộ Busan Dream

HUG: Nhà ở cho thuê công cộng hỗ trợ Cuộc thi 18 Lần thứ nhất

View more