Project Info

Project Name: Nhà cho thuê Daegu-donga
Address:
Completion Date:
Scale:
Total Area:

Project Detail

Địa chỉ: 20-4, Dongmun-dong, Jong-gu, Deagu

Diện tích: 2,943.7 m2

Tổng số căn hộ: 537

Quy mô: 6 tầng hầm và 32 tầng  lầu

Thời gian: 2019 – 2033