CÔNG TY TNHH ELAND E&C VIỆT NAM ĐẢM NHIỆM DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH LONG VÀO THÁNH 4 SẮP TỚI

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG

Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Long

Diện tích: 37,000 m2

Ngày bắt đầu dự án: Tháng 04/2020