Bách hóa Gangseo NC

Trong những năm gần đây, nhu cầu du lịch trong nước ngày càng tăng, Eland E&C cũng cần lượng lớn các loại hình khách sạn phổ thông để phục vụ khách hàng. Đó là lý do Eland xây dựng và phát triển cũng như điều hành khách sạn trong các khu vực thương mại cốt lõi tại Busan và jeju (E-Land Park)

View more