Phát Triển Sự Nghiệp

CEO Ở TUỔI 30 – Chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ gồm những cá nhân tài năng và tận tâm. – Khi chúng tôi tiếp tục mở rộng quy mô, chúng tôi luôn tìm kiếm thành viên đầy nhiệt huyết và tiềm năng tham gia vào nhóm của chúng tôi. – Tại Eland

View more

Lợi ích & Thành tích

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ CỦA CÔNG TY Tại Eland E&C VN, chúng tôi hiểu rằng con người chính là tài sản giá trị và to lớn nhất. Chính vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn mang lại những lợi ích và sự phát triển lâu dài cho Elander, giúp họ trở thành

View more